top of page
Image by Will Turner

ADD / ADHD

Wat is AD(H)D?

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder, in het Nederlands bekend als 'aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit'. ADD is dan Attention Deficit Disorder, zonder de hyperactiviteit. En eigenlijk mag ik officieel het onderscheid niet meer maken. ADD is nu officieel ADHD van het inattentieve type.

 

Het is neurologisch en wordt gekenmerkt door een combinatie van symptomen, waaronder:
 

 1. Aandachtstekort: Moeite hebben met het richten en vasthouden van de aandacht, vooral bij taken die langdurige concentratie vereisen.
   

 2. Hyperactiviteit: Overmatige fysieke activiteit en moeite met stilzitten, vooral in situaties waarin dit wel van hen verwacht wordt.
   

 3. Impulsiviteit: Onvermogen om impulsen te beheersen, wat kan leiden tot handelen zonder voldoende na te denken over de gevolgen.
   

AD(H) kan verschillende aspecten van het dagelijks leven beïnvloeden, zoals schoolprestaties, werkprestaties, sociale relaties en algemeen welzijn. Het komt voor bij mensen van alle leeftijden, hoewel de symptomen kunnen veranderen naarmate een persoon ouder wordt.

What's in a "label"? Labeltjes overal tegenwoordig ... maar het label is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat je herkent en erkent wat jou in de weg staat om helemaal open te bloeien en te groeien op jouw unieke manier. 

Uitdagingen op werkvlak
 

ADHD of ADD brengt heel wat uitdagingen met zich mee, ook op werkvlak.

Dit zijn enkele voorbeelden ...
 

 • Aandachtsproblemen: Het kan moeilijk zijn om de aandacht bij taken te houden, vooral bij repetitieve of langdurige taken.
   

 • Rusteloosheid: Onrustige gevoelens en de neiging om veel te bewegen kunnen het moeilijk maken om langdurig op een stoel te zitten of om op een specifieke taak te focussen.
   

 • Impulsiviteit: Snelle beslissingen nemen zonder voldoende overweging van de mogelijke gevolgen kan leiden tot fouten op het werk.
   

 • Organisatie: Het kan lastig zijn om prioriteiten te stellen, taken te plannen en een georganiseerde werkruimte te handhaven.
   

 • Tijdsbeheer: Moeite hebben met het inschatten van de benodigde tijd voor taken en deadlines kan leiden tot uitstelgedrag en het niet halen van deadlines.
   

 • Problemen met autoriteit: Moeite hebben met het accepteren van gezag of het omgaan met autoriteitsfiguren, zeker als die niet flexibel zijn.
   

 • Overstimulatie: Een omgeving met veel prikkels, bijvoorbeeld een druk kantoor, kan overweldigend zijn voor mensen met ADHD.
   

 • Vermoeidheid en stress: Het voortdurend moeten compenseren en de drukte in je hoofd, kan leiden tot vermoeidheid en stress.
   

 • Creativiteit en innovatie: Hoewel ADHD uitdagingen met zich mee kan brengen, kan het ook gepaard gaan met creatieve denkwijzen en innovatieve ideeën.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Iedereen is uniek. 
Het is dan ook belangrijk dat jij jezelf heel goed leert kennen en van daaruit je loopbaanplan bouwt.

Loopbaanbegeleiding bij (vermoeden van) ADHD of ADD

Unieke behoeften

Leer via loopbaancoaching jouw unieke behoeften en talenten kennen en ontdek samen met een loopbaanexpert hoe je ze kan inzetten in je loopbaan die bij jou past.

Werkplek aanpassing

Misschien is jouw werkgeluk eenvoudig sterk te vergroten door in je huidige werkomgeving aanpassingen te onderhandelen die een wereld van verschil maken om jou te doen floreren.

Vergroten zelfinzicht

Loopbaanbegeleiding kan hen helpen om een dieper inzicht te krijgen in hun sterke en zwakke punten, wat kan leiden tot meer zelfvertrouwen bij  sollitatie gesprekken en op de werkplek.

Zelf acceptatie

Omarm je unieke manier van denken, redeneren en omarm de talenten die daarbij horen. Omarm je unieke sterke kanten en zet ze in in je loopbaan. Bouw de loopbaan die bij je past.

Werk dat bij je past

Loopbaanbegeleiding kan helpen bij het identificeren van geschikte beroepen en werkomgevingen waarin jij kan floreren met jouw unieke talenten, vaardigheden en interesses

Stress management

Misschien ben jij gevoeliger voor stress en overprikkeling. Loopbaanbegeleiding kan helpen bij het ontwikkelen van strategieën om stress op het werk te verminderen en een gezonde balans te vinden tussen werk en privéleven.

Begeleiding bij (vermoeden van) ADD of ADHD

In Diest

Elk traject loopbaanbegeleiding begint met 30 minuten gratis en vrijblijvende kennismaking

Boek hier (Diest)

Geen loopbaanbegeleiding?

Mail uw vraag naar wendy@wendycelis.com

schrijven op computer

Online

Elk traject loopbaanbegeleiding begint met 30 minuten gratis en vrijblijvende kennismaking

Boek hier (Zoom)

Geen loopbaanbegeleiding?

Mail uw vraag naar wendy@wendycelis.com

bottom of page