top of page
Wat is hoogbegaafd zijn?

Dat is niet in één definitie te vatten.

Hoogbegaafdheid is meer dan alleen een hoog IQ hebben. Hoogbegaafde breinen denken anders, sneller dan neurotypische breinen. Er is een moeilijk te stillen honger naar kennis en informatie. Er is de scherpte van waarnemen, het sterke redeneervermogen, het altijd stappen voor zijn. 

Een hoogbegaafde kan complexe problemen de baas. Het is meestal een autonoom denkend, diep voelend en intens levend mens en houdt meestal van creëren en ontwikkelen.

Uitdagingen op werkvlak

Het is absoluut een misvatting dat bij hoogbegaafdheid alles zomaar vanzelf gaat.

Hoogbegaafdheid brengt heel wat uitdagingen met zich mee, ook op werkvlak.

Dit zijn enkele voorbeelden ...
 

 • Snelle denkers: met oplossingen of ideeën komen die in eerste instantie afgewezen worden om na verloop van tijd toch aanvaard te worden. 
   

 • Verveling: hoogbegaafde mensen hebben nood aan intellectuele uitdagingen en variatie in het werk. Wanneer ze zich vervelen, gaan ze zich gedemotiveerd voelen
   

 • Moeite met autoriteit: vooral wanneer deze autoriteit irrationeel en inefficiënt in elkaar zit. Dit kan leiden tot conflicten met de leidinggevende
   

 • Moeite met het vinden van gelijkgestemden op de werkvloer
   

 • Zich overweldigd voelen door de hoeveelheid van ideeën en projecten. 
   

 • Communicatie problemen: "het niet uitgelegd krijgen" wat ze bedoelen
   

 • Moeite met samenwerken wanneer ze het gevoel hebben dat collega's het tempo niet volgen en daardoor het gevoel hebben steeds 'aan de kar' te moeten trekken
   

 • Perfectionisme wat kan leiden tot zelfkritiek en onrealistische verwachtingen (bij zichzelf)
   

 • Moeilijk kunnen "afbakenen", het complexer maken dan het is of dan er verwacht wordt.
   

 • ...
   

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Iedereen is uniek. 
Het is dan ook belangrijk dat jij jezelf heel goed leert kennen

Loopbaanbegeleiding bij (vermoeden van) hoogbegaafdheid

Unieke behoeften

Leer via loopbaancoaching jouw unieke behoeften en talenten kennen en ontdek samen met een loopbaanexpert hoe je ze kan inzetten in je loopbaan die bij jou past.

Werkplek aanpassing

Misschien is jouw werkgeluk eenvoudig sterk te vergroten door in je huidige werkomgeving aanpassingen te onderhandelen die een wereld van verschil maken om jou te doen floreren.

Vergroten zelfinzicht

Loopbaanbegeleiding kan hen helpen om een dieper inzicht te krijgen in hun sterke en zwakke punten, wat kan leiden tot meer zelfvertrouwen bij  sollitatie gesprekken en op de werkplek.

Zelf acceptatie

Omarm je unieke manier van denken, redeneren en omarm de talenten die daarbij horen. Omarm je unieke sterke kanten en zet ze in in je loopbaan. Bouw de loopbaan die bij je past.

Werk dat bij je past

Loopbaanbegeleiding kan helpen bij het identificeren van geschikte beroepen en werkomgevingen waarin jij kan floreren met jouw unieke talenten, vaardigheden en interesses

Stress management

Misschien ben jij gevoeliger voor stress en overprikkeling. Loopbaanbegeleiding kan helpen bij het ontwikkelen van strategieën om stress op het werk te verminderen en een gezonde balans te vinden tussen werk en privéleven.

Begeleiding bij (vermoeden van) hoogbegaafdheid

In Diest

Elk traject loopbaanbegeleiding begint met 30 minuten gratis en vrijblijvende kennismaking

Boek hier (Diest)

Geen loopbaanbegeleiding?

Mail uw vraag naar wendy@wendycelis.com

schrijven op computer

Online

Elk traject loopbaanbegeleiding begint met 30 minuten gratis en vrijblijvende kennismaking

Boek hier (Zoom)

Geen loopbaanbegeleiding?

Mail uw vraag naar wendy@wendycelis.com

bottom of page