top of page
vetplanten

Neurodiversiteit

Neurodivergent zijn betekent dat jij een brein hebt dat anders werkt, wat maakt dat jij je soms de vreemde eend in de bijt voelt.  Ik wil de nadruk leggen op "anders" en dat betekent zeker niet "minder", "meer", "abnormaal" ...

Neen, anders, evenwaardig anders. Een variatie met talenten en voordelen. Je denkt vaak anders, je communiceert anders, je prikkelverwerking verloopt anders, je waarneming verloopt anders ... kortom, je bent anders bedraad. 

Net daarom is het superbelangrijk dat je jezelf, met eigen talenten, interesses, vaardigheden, normen, waarden, ... heel goed leert kennen, deze omarmen en er je leven en je loopbaan op leert afstemmen. Wat niet eenvoudig is. Je voelt je waarschijnlijk vaak alleen of "de rare". Je hebt misschien geleerd om te zwijgen en te verdwijnen in de massa.

En dat is super-jammer dat jouw unieke talenten geen zuurstof krijgen.

Wat valt er zoal onder noemer neurodivergentie?

Hoogsensitiviteit

Hoogsensitiviteit is een eigenschap waarbij mensen intenser reageren op prikkels uit hun omgeving, zoals geluiden, geuren en emoties van anderen, wat kan leiden tot overprikkeling en diepere verwerking van ervaringen

Autisme (ASS)

Autisme is een neuro divergente ontwikkelings stoornis die gekenmerkt wordt door beperkingen in sociale interactie en communicatie, en door repetitieve gedragspatronen en interesses. Het spectrum varieert van mild tot ernstig

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid is een intellectuele begaafdheid die significant hoger ligt dan gemiddeld, vaak gekenmerkt door snelle leervermogen, creativiteit, intense nieuws- gierigheid, en complexe probleemoplossende vaardigheden

Dyslexie/Dyscalculie

Een leerstoornis die gekenmerkt wordt door problemen met nauwkeurig en/of vloeiend lezen en spellen of rekenen ondanks een normale intelligentie en adequate onderwijs omstandigheden

ADHD / ADD

ADHD is een neuro- biologische aandoening die zich kenmerkt door symptomen van concentratie problemen, hyperactiviteit en impulsiviteit, waardoor het dagelijks functioneren wordt beïnvloed

Gilles de la Tourette

Gilles de la Tourette is een neurologische aandoening gekenmerkt door motorische en vocale tics, vaak beginnend in de kindertijd. De oorzaak is onbekend, maar genetische en omgevingsfactoren spelen een rol.

Individuele begeleiding bij neurodivergentie

In Diest

Elk traject loopbaanbegeleiding begint met 30 minuten gratis en vrijblijvende kennismaking

Geen loopbaanbegeleiding?

schrijven op computer

Online

Elk traject loopbaanbegeleiding begint met 30 minuten gratis en vrijblijvende kennismaking

Geen loopbaanbegeleiding?

bottom of page